Speleoklubas

Šių metų balandžio 29 d. į Ukrainą dviems savaitėms išvyksta dvi speleoklubo "Aenigma" narių grupės.

Grupė Lietuvos speleologų, vadovaujamų Raimondo Daniūno, vyksta į Kryme esantį Karabi-Jailos karstinį rajoną, ketindami savaitę dirbti vieninteliuose lietuvių atrastuose vertikaliuose urvuose Venta bei Sezamas. Planuojami filmavimo, platinimo, topografijos darbai bei ketinama ieškoti tolimesnių praėjimų. Vėliau keletas speleoklubo "Aenigma" narių dalyvaus Ukrainos speleofederacijos organizuotuose speleologų-gelbėtojų kursuose.

Kita grupė vyksta į Ai-Petri karstinį rajoną, kur kartu su Maskvos speleoklubu "Sokoniki-RUDN" bus pravesta mokomoji ekspedicija, siekiant realiomis urvų sąlygomis įtvirtinti speleomokyklos auklėtinių įgytas žinias bei gebėjimus. Ketinama eiti į urvus Kaskadnaja bei Geofizičeskaja. Lietuvių grupei vadovaus Irena Gudaitienė.

Visais rūpimais speleologiniais klausimais šias dvi savaites galite kreiptis į liekančius Lietuvoje -
Gintautas Švedas g @ svedas.net
Neringa Rimkutė neringa @ speleo.lt 
Powered by Etomite CMS.