Speleo Pagonija' 2006

Kviečiame dalyvauti speleologų sąskrydyje "Speleo Pagonija' 2006", kuris įvyks 2006 m. spalio 21 d. (šeštadienį) Kauno raj. Jadagonių kaime prie vienintelės Pabaltyje originalios uolos-šulinio imitacijos.

Programoje numatyta: vienos dienos moterų ir vyrų speleo varžybos, šeimų mini golfo turnyras, tinklinis ir futbolas, skaidrių, nuotraukų ir filmų peržiūra bei kitos pramogos (priklausomai nuo oro sąlygų). Bus laužavietė. Organizatoriai pasirūpins arbata, koše. Varžybų nuostatai žemiau. Nakvynei yra stovyklavietė palapinėms, o šeimoms su vaikais - poilsio namai
"Pušynas" (dėl poilsio namų prašome iš anksto susitarti su organizatoriais).

Prašome varžybų dalyvius iš anksto informuoti organizatorius apie dalyvavimą mob. telefonais: Eglė 8 618 39818, Henrikas 8 618 39818 arba elektroniniu paštu egle@lanlita.lt, henrikas.ramonas@rtech.lt.
Iškilus klausimams skambinkite arba rašykite nurodytais elektroninio pašto adresais.


Renginio organizatoriai: Interklubas "Spelaion" ir expedicija.lt

Apie Pagonijos uolą - expedicija.lt puslapyje http://www.expedicija.lt/index.php?s_id=8
Nuvykimo schema
13 metrų aukščio Pagonijos uola - įvairūs reljefai, plyšiai, uolos viduje kiaurymė - urvo šulinio imitacija. Paruošta speleo trasa ant uolos ir gretimų medžių. 8 uolų laipiojimo trasos.

Pagonijos uola

SPELEO Pagonija 2006

N U O S T A T A I

I. Tikslas. Speleologijos populiarinimas Lietuvoje.

II. Laikas ir vieta. Varžybos vykdomos 2006 m. spalis 21 d. (šeštadienį) Kauno raj. Jadagonių kaime ant dirbtinės uolos-šulinio Pagonijos uola.
Nuo Kauno važiuoti Šakių link. Pravažiavus Zapyškį (~3km), sukati į dešinę (Kriūkai 22km) ir palei Nemuną važiuojate 5,5km iki užrašo Pagonijos uola / "Pušyno" poilsiavietė. Užvažiavus ant kalno sekti Pagonijos uola / eXpedicija.lt rodykles. (Nuo Kauno 25km).
Dalyvių registracija iki 10.00 val., varžybų pradžia 11.00 val.

III. Teisėjavimas ir taisyklės. Varžybos vykdomos naudojant vienos virvės techniką (SRT). Trasos praėjimo metu dalyviai privalo būti prisegti prie virvės 2 taškais. Naudojant nusileidimo įtaisą STOP, SIMPLE privalomas stabdymo karabinas. Horizontaliuose turėkluose persisegimo metu stovint ant abiejų kojų leistinas 1 saugos taškas.
Varžybose teisėjauja teisėjų kolegija sudaryta iš 4 arba 6 teisėjų priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. Už pamestą inventorių skiriama bauda 10 sek. Baudos už saugumo technikos nesilaikymą neskiriamos, tačiau reikalaujama pakartotinai saugiai praeiti atkarpą. Piktavališkai nesilaikant saugumo technikos teisėjai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvį užskaitant blogiausią trasos praėjimo laiką.
Varžybų metu teisėjų sprendimai neginčijami ir nediskutuotini.

IV. Dalyviai. Dalyviai trasoje startuoja po vieną. Visi dayviai praeina tas pačias trasas atskirose suaugusiųjų vyrų, moterų ir jaunių (iki 18 metų) vaikinų ir merginų įskaitose.

V. Priėmimo sąlygos, paraiškos. Dalyviai varžybų metu nėra apdrausti, neaprūpinami nakvyne ir maitinimu. Išlaidos susijusios su dalyvių transportu ar maitinimu, padengia siunčianti organizacija arba patys dalyviai. Starto mokestis: po 5 Lt suaugusiems ir po 3 Lt jauniams. Dalyviai teisėjų kolegijai paraiškas pristato varžybų vietoje iki 10.00 val.

VI. Reikalavimai įrangai ir dalyviams. Kiekvienas dalyvis privalo turėti asmeninį SRT inventorių, tvarkingą aprangą, šalmą su apšvietimu. Apie įrangos atitikimą varžybų nuostatams sprendžia teisėjų kolegija.

VII. Vykdymas-vadovavimas. Varžybas organizuoja ir vykdo Interklubas “Spelaion” ir eXpedicija.lt. Varžybų organizavimo pagalbininkai Jaunojo kario mokykla „Lūšiukai“.

VIII. Programa. Naudojamos dvi trasos. Kiekvienas dalyvis praeina abi trasas.

IX. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas. Nugalėtojai nustatomi susumavus bendrą abiejų trasų laiką. Esant vienodam bendram laikui pirmenybė teikiama greičiau praėjusiam sudėtingesniąją trasą. Dalyviai užėmę I-III vietas suaugusiųjų vyrų ir moterų įskaitose apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais, bei prizais. Dalyviai užėmę I-III vietas jaunių įskaitose apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais, bei prizais


SPELEO Pagonija 2006 varžybų vyr. teisėjas Henrikas Ramonas

Varžybų rėmėjas UAB "Lanlita"
 

 
Powered by Etomite CMS.