Netektis

Žuvus Aleksejui Tarasenkovui (Sokolniki-RUDN) tariame tylų ir nuoširdų užuojautos žodį artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems

 
Powered by Etomite CMS.