Paremkite speleoklubą Aenigma

Esame ne pelno siekianti organizacija, besitikinti ir Jūsų paramos. Jau ne pirmus metus Jūs turite galimybę patys nuspręsti, kam skirti 2 % nuo savo sumokėtų pajamų mokesčių valstybei. Tad ragintume Jus be jokios baimės ar dvejonių pasinaudoti šia teise. Ir iš anksto dėkotume už paramą, kuri Jums tiesiog nieko nekainuoja, tačiau skatina tolimesnį speleologijos vystymąsi Lietuvoje, atveria daugiau galimybių tirti paslaptingą, kerinčią urvų karalystę ir prasiskverbti į dar neatrastą pasaulį. 

Kiekvienais metais nuo sausio mėn. 1 d. iki gegužės mėn. 1 d. Lietuvos gyventojai gali skirti pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai 2% savo pajamų mokesčio. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja – paskirstomas pajamų mokestis, JAU SUMOKĖTAS į valstybės biudžetą. Taip pat šis mokestis nėra atimamas iš pajamų mokesčio, kurį susigrąžinate užpildę metinę pajamų deklaraciją. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.

Net jei Jūs uždirbate nedaug ir 2% Jūsų metinio pajamų mokesčio suma atrodo labai nedidelė, ji vis tiek yra reikšminga. Kasmet tokiu būdu gyventojai paskirsto keliasdešimt milijonų litų paramos. Šių milijonų jūra sudaryta iš daugybės mažų lašelių - tokių pačių sumų, kaip ir Jūsų.  Jūs galite šiuos pinigus, kaip paprastai, atiduoti valstybei, kad ji nuspręstų, kaip tuos pinigus paskirstyti, tačiau galite užpildyti prašymą ir nuspręsti pats, kokią visuomenei naudingą veiklą remiate.

Ši galimybė skirta tam, kad:

  • piliečiai turėtų didesnę įtaką skirstant valstybės pinigus;

  • padidėtų asmens pasirinkimo laisvė remti norimą veiklą;

  • būtų stiprinamos ne pelno siekiančios organizacijos.

 

Kodėl turėtumėte remti speleologus

Speleoklubo "Aenigma" duomenys, reikalingi formai užpildyti

Kaip ir kur pateikti paramos prašymą

Prašymo forma ir pildymo taisyklės

Elektroninės formos pildymas


Kodėl turėtumėte remti speleologus?

Speleologija - tai kartu ir sportas, ir laisvalaikio leidimo būdas, ir mokslo šaka. Tyrinėti urvų tenka važiuoti į kitas valstybes, kurių speleologai jau žino Lietuvos vardą. Savo veikloje mes skatiname jaunus žmones keliauti, sportuoti ir domėtis mokslu, populiariname Lietuvos vardą užsienyje, supažindiname visuomenę su požeminiu pasauliu ir skatiname jį saugoti ir gerbti.

Kadangi urvai yra labai atšiauri ir svetima žmogui aplinka, jiems tyrinėti naudojame daug specialios įrangos, kuri ne tik nėra pigi, bet ir naudojant susidėvi. Mūsų neremia valstybė, visa speleoklubo "Aenigma" vykdoma veikla remiasi pačių klubo narių entuziazmu ir iš įvairių šaltinių (dažniausiai privačių) gautomis lėšomis. 2 procentų parama sudaro didžiąją dalį mūsų pajamų, už kurias mes įsigyjame įrangą, reikalingą treniruotėms, naujų žmonių mokymui, urvų tyrinėjimams ir kelionėms.

Kasmet organizuojame speleomokyklą, kurioje visus besidominčius mokome speleologinės technikos ir suteikiame jiems žinių, reikalingų urvuose. Didelė dalis lankiusiųjų speleomokyklą vėliau dalyvauja speleologinėse ekspedicijose, tobulėja kaip speleologai ir tampa klubo nariais.

Organizuojame įvairius projektus, susijusius su speleologijos populiarinimu, urvų tyrimais ir apsauga. Vienas stambiausių klubo projektų - keletą metų besitęsiantis projektas "Gilyn į Žemės centrą", kurio metu lietuvių ekspedicija nusileido į giliausią pasaulio urvą Kruberio-Voronja ir jo dugne pritvirtino Lietuvos vardo tūkstantmečio ženklą. Ekspedicija ne tik prisidėjo prie šios sukakties minėjimo bei Lietuvos vardo garsinimo, bet ir urve įrengė vandens lygio bei slėgio matuoklius, kurių duomenys be galo svarbūs užtikrinant ateities ekspedicijų saugumą šiame urve. Projektas "Gilyn į Žemės centrą" nesibaigė - reikia ir toliau tęsti pradėtus darbus: nuskaityti matuoklių duomenis ir juos apdoroti, perkelti kai kuriuos matuoklius arba įrengti papildomus, tęsti pradėtus tyrinėjimus kitose urvo vietose.

 

 

 

Speleoklubo "Aenigma" duomenys:

Paramos gavėjo kodas

300538596Kaip ir kur pateikti prašymą pervesti paramą?


Iki gegužės 1d. galite pateikti prašymą tai Apskrities Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (toliau AVMI), kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvenate.

Jei privalote pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su deklaracija.

Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, prašymą nustatytu laiku gali pateikti pats atskirai.

Prašymai gali būti pateikiami elektroniniu būdu arba užpildomi ranka ir tiesiogiai pristatomi į vietos AVMI, atsiunčiami paštu arba per savo darbdavį, jeigu pastarasis sutinka. Ranka pildytą prašymą reikia įdėti į voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo. Darbdavys šį prašymą pateiks tam mokesčių administratoriui, kuriam teikia pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją.


Prašymo forma ir pildymo taisyklės

Norėdami skirti dalį savo mokesčių, turite užpildyti specialiosios formos prašymą (forma FR0512). Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau – AVMI), taip pat galima atsisiųsti ir išspausdinti jį iš čia: FR0512 .

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Formos užpildymo pavyzdys:


Prašyme laukeliai pildomi taip:

1 – nurodomas Jūsų asmens kodas;
2 – Jūsų telefono numeris;
3V – Jūsų vardas;
3P - Jūsų pavardė;
4 - jei nesate prisiregistravę elektroninio deklaravimo sistemoje, nurodykite adresą, kuriuo norite gauti korespondenciją (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
5 - mokestinis laikotarpis, už kurį (arba nuo kurio) norite paskirti paramą - 2011;
6S - pažymėkite kryželiu;
E1 - įrašykite 2 (tai nurodys, kad paramą skiriate paramos gavėjui, o ne politinei partijai);
E2 – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 300538596;
E3 - nepildykite;
E4 – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – 2 proc.;
E5 - jei norite paskirti paramą tik už vienus metus (2011 m.), šio lauko nepildykite; jei paramą norite skirti už laikotarpį nuo 2011 m. iki vėliausiai 2015 m., šiame lauke nurodykite laikotarpio pabaigą. Laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai. Nurodžius laikotarpį, jums nebereikės teikti šio prašymo už metus, įeinančius į laikotarpį. Pvz., jei nurodysite laikotarpį nuo 2011 m. iki 2015 m., kitą prašymą reikės pildyti tik 2017 metais už laikotarpį nuo 2016 m.

Prašymą pasirašykite ir nurodykite savo vardą bei pavardę. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys. Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki š.m. liepos 1d. patikslinti pateikdami naują, patikslintą prašymą.


Elektroninės formos pildymas:

Jeigu esate pasirašę elektroninės bankininkystės sutartį, galite užpildyti ir išsiųsti 2 proc. formą internetu. Tada Jums reikėtų:

  1. Įeiti į savo internetinį banką ir pasirinkti elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jus perkels į Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę kartu su Jūsų tapatybės patvirtinimu ir visais pagrindiniais asmens duomenimis.

  2. Tuomet on-line užpildyti formą FR0512 arba persiųsti užpildytą .ffdata tipo failą. Šio failo ruošinį su speleoklubo duomenimis galite parsisiųsti iš čia: ffdata failas . Jums beliks įrašyti savo duomenis. Failas pildomas su programa ABBYY eFormFiller, kurią galima parsisiųsti iš VMI svetainės, skirtos elektroniniam deklaravimui http://deklaravimas.vmi.lt/ .


Išsami informacija apie 2%:
www.labdara-parama.lt

 

Dėkojame!

 
Powered by Etomite CMS.