Aštuonioliktosios savaitės Raitazija


***

Gyvastis iš centro srūva į aštuonias kojas. Voras, būdamas tobulu (kuria puikų voratinklį), žavi speleologą.
 
Užsimerkiu ir bandau mintyse savo mokytojo-voro savybes perkelti į save. Mano paskirtis - kurti voratinklį. Mano kūnas yra grakšti mano ketinimų išraiška: galiu raišioti ir narstyti stiprias virves, o mano kojos ir rankos puikiai pritaikytos vaikščioti tinklu ir greitai laipioti virvėmis. Daugybė tvirtinimo taškų leidžia apeiti aštrias atbrailas ir išvengti vandens net potvynio metu.
 
Požeminio voratinklio piešinį lemia urvo prigimtis, mano patirtis ir fantazijos. Aš tik keliauju šaukiamas urvo dvasių - pats nieko nepridedu ir nepalieku. Skverbdamasis gilyn, griaunu ir platinu praėjimus skaudama širdimi, ir tik tada, kai protui pavyksta įveikti sielos nerimą. Kaip voras priimu viską, ką man pasitaiko atrasti, ir nesisieloju dėl to, ko negaunu. Kaip voras paprasčiausiai esu tuo, kuo esu, ir tuo visiškai patenkintas. Kaip ir voras moku surišti mazgus.
 
Jei tau pavyktų suprasti, kuo skiriasi „kilimo" mazgas nuo „leidimosi" mazgo, vadinasi, taip pat atradai savyje voro savybių.
 
Powered by Etomite CMS.