Trečiosios savaitės Raitazija


***

Kai kas tvirtina, kad nedera norėti šliaužioti kaip sliekui po žeme. Siekį keliauti į urvus
prilygina nesveikai aistrai. Tačiau yra siekių, kurie kyla iš smalsumo ir nuotykių troškulio.
Tai asmeniniai siekiai - noras kažką sužinoti, pažinti, ką nors nuveikti, įrodyti. Kol niekam
nedaro žalos, tai turi būti skatinama, o ne slopinama. Daugelį jaunų žmonių, pasiryžusių
ko nors pasiekti, sulaiko jų vyresnieji. Kartais jie turi tam svarbių priežasčių, bet dažniausiai
jie taip elgiasi iš baimės už jus, neišmanymo ar pavydo. Niekas neturėtų jūsų stabdyti, kai
ryžtatės įgyvendinti savo gyvenimo tikslus. Jei ką darote, darykite iš visos širdies. Štai jums
keletas patarimų. Pirma, turite suprasti - nieko nėra amžina, net ir urvas. Pasiektas tikslas
gali pasidaryti jums nebeįdomus. Ir tegu. Vadinasi, jūsų susidomėjimas perėjo į aukštesnį
lygį, dabar galite imtis ko nors sudėtingiau. Antra, siekiai neturi nulemti jūsų gyvenimo.
Svarbiausi yra esminiai jūsų ieškojimai, visi kiti jūsų tikslai yra antraeiliai. Pagaliau turite
suprasti, kad tarp kitų būtinai padarytinų dalykų yra ir savo baimės įveikimas. Kai nusileisite
į sunkiausiai įveikiamą urvą, kuris yra jumyse ir ištirsite jį, daugiau jums niekas nieko negalės
pasakyti, nes jūsų patyrimas bus didesnis.
 
Powered by Etomite CMS.