Gegužės 12 d. (penktadienį) Išlestakiuose (Jurbarko r.) Laiconų sodyboje vyks Lietuvos speleologijos asociacijos Susirinkimas. O gegužės 13 d. (šeštadienį) speleologijos Muziejaus statyba.


 Lietuvos speleologijos asociacijos Prezidento Eriko Laicono kreipimasis:


"2017 m. gegužės 13 d. (šeštadienį) mūsų sodybos Išlestakiuose teritorijoje vyks esminiai Lietuvos speleologijos muziejaus statybos darbai, kurių metu numatyta pastatyti medinį karkasą, uždengti jį metaliniu stogu, apkalti sienas ir įrengti požeminės bazinės stovyklos imitacijos akmeninį/betoninį pagrindą.

Pagal galimybes labai prašau visus Jus savo rankomis prisidėti prie šios svarbios užduoties. Numatomi medžio, skardos, betonavimo ir pagalbiniai darbai. Įrankiais būsite aprūpinti, bet apranga – ne. Darbų pradžia – 8:00 val., numatoma pabaiga – 19:00 val. Todėl prašau visus, norinčius ir galinčius padirbėti, atvykti iš vakaro, penktadienį. Reikia turėti savo miegmaišį ir kilimėlį nakvynei Pašiūrėje ant lentinių gultų.

Be to penktadienio vakarą vyks dar kai kas labai svarbaus!

***

2017 m. gegužės 12 d. (penktadienį) Išlestakiuose, Seredžiaus sen., Jurbarko raj. vyks Lietuvos speleologijos asociacijos narių ataskaitinis-rinkiminis Susirinkimas. Pradžia – 19:30 val. Numatoma pabaiga – 21:00 val. Dienotvarkėje:

1.     Metinė veiklos ir finansinė ataskaita.

2.     Asociacijos Prezidento rinkimai.

3.     Asociacijos Tarybos rinkimai.

4.     Asociacijos Viceprezidento rinkimai.

5.     Pasirengimas 2018 m. Lietuvos speleologijos 40-mečiui.

***

Apie savo ketinimą ar galimybes dalyvauti Muziejaus statyboje praneškite, prašau, iš anksto adresu: erikas@laiconas.lt arba tel. +370-688-71284. Tai svarbu žinoti grupuojant žmonių dvejetus/trejetus ir planuojant darbų apimtis bei aprūpinimą įrankiais. Ačiū Jums visiems, prisidėsiantiems!

Po LSA Susirinkimo – pasakojimai apie atogrąžų urvus!!!"

 
Powered by Etomite CMS.