Patarimai naujokui, į ką reikia atkreipti dėmesį mokantis SRT

Štai sąrašas speleo technikos elementų, kuriuos būtina įsisavinti prieš vykstant į ekspediciją (naudojamus terminus rasi Speleologinių terminų žodyne):

1. Pakilti ir nusileisti virve.
Atkreipk dėmesį, kad pradedant lipti virve pirmiausia įsegamas KROLIS, o tik po to žumaras (tam kad ilgasis ūsas nesusipintų su virve). Treniruotėse stengtis kilti viena koja (jeigu be papildomo krovinio). Tai turėtų būti KAIRĖ koja (kitu atveju virve sunkiau eina per krolį). Lipimas viena koja praverčia urve tuomet, kai virve eina palei sieną ir kopti reikia truputį nuo jos atsispyrinėjant - tada kaire koja lipama, o dešine atsispiriama.
2. Pakilti ir nusileisti virve, kai virvės viduryje yra mazgas.
Kylant įsegamas trumpasis saugos ūsas į mazgo kilpą, perkeliamas žumaras, tuomet krolis, išsegamas trumpasis saugos ūsas.
Leidžiantis - virš mazgo įsegamas žumaras, tuomet įsegamas krolis, perkeliamas nusileidimo įtaisas (Stoperis, kopetėlės ar bobina), išsegamas pirma krolis, paskui žumaras ir leidžiamasi toliau.
3. Persisegimo (karemo) perėjimas kylant ir leidžiantis (svarbu nepamiršti visada įsisegti trumpąjį saugos ūsą!).
Kylant: įsegame trumpąjį saugos ūsą, perkeliame KROLĮ, tuomet žumarą, truputį pakylame viršun, įsitikiname, jog viskas tvarkoje ir išsegame trumpąjį saugos ūsą. Jeigu virvė neina vertikaliai, o stipriai linksta horizontaliai į šoną (10-čiai metrų gylio - daugiau negu 2 metrus), tuomet reikia į karemą įsistoti dešine koja ir kilti kaire koja tol, kol virvė nebelauš krolio. Komandą "virvė laisva!" šaukiame tik tada, kai kopiantis į viršų žmogus nebejudina ir nebeapkrauna persisegimo taško po savimi.
Leidžiantis: privažiuojame iki karemo, įsegame žumarą į žemyn einančią virvę, įsegame trumpąjį saugos ūsą, ir tik tuomet perkeliame nusileidimo įtaisą. Atsistojame į pedalį su žumaru, išsegame trumpąjį saugos ūsą, tuomet žumarą ir - leidžiames. Čia svarbu, kad perkeliant nusileidimo įtaisą būtų įsegtas žumaras (visuomet būtini du saugos taškai).
4. Horizontalių turėklų perėjimas.
VISUOMET segame abu ūsus (ilgąjį ūsą todėl, kad trumpasis saugos ūsas turi neužsukamą karabiną, turėklai būna su keliais persisegimais ir t.t.). Ten, kur nėra kitos išeities, nereikėtų bijoti pakibti ir įtempti turėklų (pasikabinus turėklus veikia statinė apkrova, o kritimo atveju gaunama dinaminė, kuri visada yra didesnė už statinę).
5. Persisegimas iš horizontalių turėklų ant virvės ir atvirkščiai.
Leidžiantis: įsegame stopą, žumarą, išsegame trumpąjį saugos ūsą (jeigu reikia - įsistojant į pedalą), išsegame žumarą ir - žemyn.
Kylant: įsegame trumpąjį saugos ūsą, išsegame žumarą, įsegame ilgąjį ūsą, išsegame krolį.
6. Atotampa.
Su ja viskas paprasta - reikia perkelti ją arba po savim, arba virš, nieko į ją neįsegant, komandos "virvė laisva!" perėjus atotampą šaukti nereikia.

Bendros pastabos:
Einant įprasta trasa reiktų stengtis įsisavinti kuo daugiau įvairių speleo technikos elementų (stengiames išmokti kuo greičiau pereiti persisegimus), judėti viena koja.
Nenutrūkstamo judėjimo virve techniką, lipimą dviem kojomis įsisaviname darant kontestą (žmogus lipa nesustojant 30 metrų ir daugiau, virvė leidžiama per skriedinį). Tuomet reikia stengtis kilti išilgai virvės (neatsilošiant atgal), kojas pritraukiant po savimi. Pagrindinis krūvis turėtų tekti kojoms, o ne rankoms.
 
Powered by Etomite CMS.